Laguna

 

Laguna LGA00200 Laguna LGA00203
Lavabo Fr. 166.- HT
 
 
 
Lavabo modèle haut  Fr. 300.- HT
 
 
 
 
 
Laguna LGA00300   Laguna LGA00500
 
Bidet Fr. 166.- HT
 
 
Baignoire Fr. 266.- HT
 
 
 Laguna LGA00800 Laguna LGA02700 
Douche Fr. 116.- HT
 
Douche encastré Fr. 90.- HT
 
 
 Laguna LGA02800  
Douche encastré avec inverseur Fr. 156.- HT